Limbo Land (2016-2018)

Produktionen är ett interregionalt samarbete med Circus Glass Royale (Kronoberg) och Burnt out Punks AB. En teater/cirkusföreställning som inte är dialogbunden (talteater) utan gestaltningsformen är i första hand rörelse, musik och visuella medier
Föreställningen relaterar till temat väntan på flera plan. Det är en historia om människor på flykt i väntan på att komma vidare till en bättre tillvaro. Men det är också en historia om en brytningstid i livet i steget från det lekande barnet till barnet som är medvetet om omvärldens blick och som i sin tur i allt högre grad blickar ut mot världen. 

Ett övergripande syfte är att skapa ökad förståelse för människors olika levnadsvillkor men att vi trots våra olikheter är mer lika än olika. 

Tid: På repertoaren hela 2017 
Målgrupp: Limbo Land är en föreställning för barn och familj. 
Medverkande:
Cirkusartister:
Anna Lagerkvist
Björn Olsson
Klara Mossberg


Regissör: Åsa Johannisson

Kompositör: Magnus Larsson

Producent: Evy Wurm